Srdečně Vás zveme na cestopisnou přednášku

 p. Jiřího Slintáka

 

 

"Dřevěné kostely na Východním Slovensku"

 

 v úterý 11. prosince v 17:00 hodin v knihovně.

 
 
 
 

                    Srdečně Vás zveme na přednášku

 

                   Marka Smetany

 

             z cyklu "Jest jak sa patří",

 
                     která se uskuteční ve čtvrtek 8. listopadu 2018
                                         v 17:00 hodin v knihovně. 
 
 
                                  Tentokrát na podzimní téma.
 

    

 

 

 

Děti a výročí vzniku republiky

 
 
 

Beseda s žáky třetích ročníků

 na téma T. G. Masaryk a 100. let od vzniku republiky

 

 

Viz. fotodokumentace 

 

 

 
 

 

 

T ý d e n  k n i h o v e n

 

od 1. do 7. října

 

- registrace nových čtenářů zdarma

- amnestie dlužníků

- prodej vyřazených knih 1 ks 5,--

- prodej vyřazených časopisů 1 ks 3,--

- pasování druháčků na čtenáře knihovny

- „Děti a výročí vzniku republiky“ – beseda s žáky 3. tříd

 

 

 Beseda

 

s výživovým poradcem Markem Smetanou

 

 "JEST, JAK SA PATŘÍ"

 

proběhla

ve čtvrtek 26. dubna 2018 od 17:30

 

v Obecní knihovně Nivnice

 

 

 

---------------------------------------------------

 

 

Den s Andersenem v knihovně

 

23. března 2018

 

V dopoledních hodinách navštívily knihovnu

 čtyři třídy Základní školy JAK v Nivnici.

 Děti se seznámily s H. Ch. Andersenem, jeho životem a dílem

 a u příležitosti výročí 180. let od napsání knížky  "O pejskovi a kočičce"

 jsme si promítli pohádku 

s ilustracemi z knížky Josefa Čapka

 

 /viz. fotogalerie/   

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

 

 

--------------------------------------------------------------

 

 

 

---------------------------------------------------------

 

 

24. října v 17:00 hodin

 

 se konala pod záštitou

Nadace Dr. Kachníka,

 beseda s PaedDr. Jiřím Jilíkem

nad knihou

 

Muž, který viděl démona

 

Kniha vypráví příběhy lidí, kteří se setkali s tajemnými, často obtížně vysvětlitelnými jevy.

Zavítali jsme na místa, kde působí temné síly, zjevují se přízraky, lidově řečeno straší.

Přiblížili jsme si také osudy jedinců, kteří zasvětili svůj život objasňování dávných historických záhad.

Pátrali jsme po hrobě praotce Čecha, věrozvěsta Metoděje,

ale i tajemné minulosti zvonu z Nivnice.

 

 

------------------------------------------------------------

              

Týden knihoven

 

od  2. do 6. října

 

V tomto týdnu

Vám promineme upomínky

a noví čtenáři se mohou v knihovně

zdarma zaregistrovat

na 12 měsíců bez poplatku!

 

 

-----------------------------------------------------------        

 

 

Přednáška J. Kollera

 

o našem rodákovi J. A. Komenském

proběhla

 

 

 

 

 

           V obecní knihovně v Nivnici 

28. března 2017.

                            

 

     --------------------------------------------------------

 

                      Březen - měsíc čtenářů

 

 

------------------------------------------------

 

Všichni, kdo rádi čtete,

nebo chcete objevit zábavnou formou nové a zajímavé knihy,

se můžete zapojit do

 

    "Čtenářské výzvy 2017"  

   

    http://www.ctenarskavyzva.cz/

 

Kromě toho, že se zaregistrujete přes internet,

 čtenáři nivnické knihovny se mohou přihlásit i u nás v knihovně

a na konci roku vás odměníme malým dárkem!!! :)

 

 

------------------------------------------------------

 

"KNIHY, DĚTI A VÁNOCE"

je název projektu, který se v rámci dne

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU

uskuteční v sobotu

26. 11. 2016

v místní knihovně v čase

od 13:00 hodin

pro děti a jejich rodiče.

Projekt je podpořen Svazem knihovníků

a informačních pracovníků České republiky.

 

Program:

• 13:00 čtení pro nejmenší (mateřská škola);

vybarvování vánočních stromečků

 

• 14:00 čtení z dětské knížky (pro žáčky 1. -

3. třídy); soutěž v kreslení "Moje oblíbená

pohádková postavička"

 

• 15:00 rukodělné dílničky (starší děti) - výroba

vánočního přáníčka a vánočních ozdob

-----------------------------------------------------------------------

 

 

Vyhledávání na webu

Kontakt

Obecní knihovna Nivnice Nám. Míru 138
687 51 Nivnice

Zřizovatel:
Obec Nivnice
Sídliště 1000
687 51 Nivnice

www.nivnice.cz

Knihovnice:
Marta Zálešáková

Evidenční číslo knihovny:
1068
Velikost obsluhované populace: 3365

Tel.: 605 317 518

Provozní doba

Pondělí
9:30-12:00
12:30-18:00
Úterý
    9:30-12:00
   12:30-17:00
Středa zavřeno
Čtvrtek
9:30-12:00
   12:30-18:00
Pátek zavřeno

 

 

Nivnické noviny

si můžete zdarma 

vyzvednout na obecním úřadě

nebo v knihovně

 

 

TOPlist